Vzdělávací centrum Pečecka

Tř. Jana Švermy 141, 289 11 Pečky, tel.: 313 105 533, email: info@vzcentrum.cz

Vzdělávací centrum Pečeckého regionu vzniklo přestavbou dlouhodobě nevyužívaného objektu bývalé školní jídelny na základě projektu do Společného regionálního operačního programu (Priorita: 3 - rozvoj lidských zdrojů v regionech, Opatření 3.1 – infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech, celkové náklady 15 mil. Kč) a následné dotace ze strukturálních fondů EU. 

V současné době disponuje Vzdělávací centrum Pečecka počítačovou učebnou s 15 klientskými a jedním lektorským PC, s OnLine připojením k internetu, klasickou učebnou pro cca 20 účastníků jazykových či jiných kurzů. 

SENIOR- NET

Školička internetu pro seniory

Termín: podzim 2014
9:30 – 11:30 hod
10 hodin (5 lekcí) vždy v PO a PÁ

JAZYKOVÉ KURZY

Anglický jazyk

Francouzský jazyk

Ruský jazyk

Německý jazyk

OSTATNÍ KURZY

Keramická dílna

Termín: říjen-prosinec 2014
1x 14 dní ve ČT
16:00 – 17:30 hod

AKADEMIE VOLNÉHO ČASU

Psychologie pro každého

Termín: podzim 2014

ve ČT 16:00 - 18:00 hod

 

Trénování paměti a mozkový jogging 

Termín: podzim 2014
16:00 -17:30 hod
12 lekcí vždy ve ST

POČÍTAČOVÉ KURZY

Základy obsluhy PC
Internet a MS Outlook
MS Word – základní
MS Word – pokročilý
MS Excel – základní
MS Excel – pokročilý
Počítačová grafika a digitální fotografie I.
Počítačová grafika a digitální fotografie II.
MS Office 2007

INDIVIDUÁLNÍ a  FIREMNÍ VÝUKA  AJ

Všeobecná, obchodní a profesní angličtina

po dohodě s vedením VCP